Ψυχοθεραπεία

Τι είναι η ψυχοθεραπεία και πως μπορεί να βοηθήσει κάποιον;

Ψυχοθεραπεία είναι η θεραπευτική πορεία η οποία διαδραματίζεται μεταξύ θεραπευτή και θεραπευομένου. Απώτερος στόχος είναι η έκφραση των συναισθημάτων, βιωμάτων και προβληματισμών του θεραπευομένουνου προς το θεραπευτή έτσι ώστε να μάθει μέσα από διάφορες τεχνικές και μεθόδους πώς να επιλύει καλύτερα τα προβλήματα του, πώς να αποφορτίζεται συναισθηματικά και πως να βρίσκει εσωτερική γαλήνη και ηρεμία.

Η διαδικασία της ψυχοθεραπείας είναι σαν ένα ταξίδι  στο οποίο θεραπευτής και θεραπευόμενος είναι συνταξιδιώτες. Είναι ένα ταξίδι αυτογνωσίας μέσα από την εμβάθυνση της σκέψης του θεραπευόμενου και εύστοχο προβληματισμό.

Η ψυχοθεραπεία μπορεί να φανεί χρήσιμη σε πληθώρα προβλημάτων όπως προσωπικά, συναισθηματικά, ερωτικά, οικογενειακά, εργασιακά και άλλα όπως επίσης μπορεί να βοηθήσει και σε ψυχικές διαταραχές.

Η ψυχοθεραπεία επιτυγχάνεται πάντοτε κάτω από συνθήκες απόλυτης εμπιστοσύνης και εχεμύθειας και κάτω από απόλυτη προστασία των προσωπικών δεδομένων του θεραπευόμενου.  Κατά τη διάρκεια της ψυχοθεραπείας, χτίζεται μια γερή σχέση εμπιστοσύνης και ασφάλειας έτσι ώστε να επιτυγχάνεται το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Η ψυχοθεραπεία συνήθως διαρκεί 50 λεπτά και προσφέρεται σε τακτά χρονικά διαστήματα.